Program rada

Program rada ustanove je sačinjen tako da je skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju. Ministarstvo prosvete odobrava naš program rada za predstojeću radnu godinu svakog septembra.

 

Osnovni program

 

Osnovni program odrazumeva rad na obrazovanju, nezi i vaspitanju dece predškolskog uzrasta ( 1 – 7 godina ), po starosnim grupama, u skladu sa propisanim programom, uz poštovanje detetovih mogućnosti i sklonosti. Vaspitno-obrazovni rad je organizovan po sledećim vaspitnim grupama:

– Jaslena ( 1 – 2,5 godine )
– Mlađa ( 2,5 – 4 godine )
– Srednja ( 4 – 5,5 godina )
– Predškolska ( 5,5 – 7 godina )