NTC program

 

Poštovani roditelji,

Naša Ustanova se uvek trudila da bude u toku sa svim novinama koje se javljaju u oblasti vaspitno – obrazovnog rada. Od mnogobrojnih pravaca koji su se javljali u poslednje vreme u okviru pedagoško – psiholoških oblasti, posebnu pažnju nam je privukao NTC sistem. Ovaj sistem razvija se već neko vreme, ali nesto ozbiljnija implementacija istog u okvire svakodnevnog rada sa decom, počela je od skoro. Želeći da deci u našoj predškolskoj ustanovi obezbedimo najbolje moguće uslove života i rada, pohadjali smo seminare koji su nas osposobili i za praktičnu primenu ovog sistema. U poslednja tri meseca vredno smo radili na primeni naučenog, osmišljavali smo nove aktivnosti i prilagodjavali celokupan sistem radu naše Ustanove. Potvrdu da smo ispravno shvatili NTC sistem i na ispravan način primenili sve naučeno dobili smo i lično od tvorca ovog sistema, Ranka Rajovića.

U skladu sa svim navedenim, imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo da je naša Ustanova dobila zvaničnu Licencu kojom se potvrdjuje da se u Ustanovi realizuju aktivnosti NTC sistema. Lincenca se dobija na godišnjem nivou, a dobijanje iste je uslovljeno kvalitetom rada Ustanove.
Sto se tiče samog NTC sistema, verovatno je većina roditelja upoznata sa suštinom tog učenja, ali u svakom slučaju ono što se ukratko moze reći o ovom sistemu je sledeće:

 

Ranko Rajović – tvorac NTC programa

 

NTC – Nikola Tesla centar, odsek MENSЕ za darovite. Ovaj sistem osmislio je Ranko Rajović. Ranko Rajović je lekar specijalista, osnivač MENSE Jugoslavije, danas MENSE Srbije i osnivač Odseka za darovite NTC, on je i član Bоrda direktora svetske MENSE i član Komiteta svetske MENSE za darovitu decu. Program NTC sistema učenja odgovara na pitanje – kako stimulisati velike potencijale mališana pre polaska u školu? Ovaj sistem zapravo je sistem vežbi koje obiluju elementima koji stimulišu mentalni razvoj dece predškolskog uzrasta, razvijaju koordinaciju pokreta i motoriku, podstiču na razmišljanje i zaključivanje i omogućavaju rano identifikovanje darovitih.

Naučna istraživanja pokazuju da inteligencija ne zavisi samo od broja nervnih ćelija (genetski potencijal) već i od broja veza (sinapsi) koje medju neuronima postoje. U predškolskom uzrastu brzina stvaranja veza izmedju neurona je neuporedivo veća nego posle sedme godine. Sazrevanje mozga je intenzivno u najranijem periodu detinjstva i preko 50 % је završeno do 4 – 5 godine. Ukoliko se do tada deca ne stimulišu na adekvatan način, neke od funkcija neće biti razvijene u punom obimu.  Ovaj sistem učenja se primenjuje kod trogodišnje i starije dece.

Stimulativno učenje doprinosi razvoju velikog broja neuronskih puteva što rezultira bogatom neuronskom mrežom, a to je presudno za kasniji potpun razvoj urodjenih potencijala.

http://www.ntcucenje.com/

NTC sistem učenja licenca