Montesori materijali

Montesori materijali obuhvataju posebno osmišljene predmete koji za cilj imaju da pruže podršku razvoju celokupne ličnosti deteta, a kroz sticanje znanja i usavršavanje veština. Materijali su osmišljeni prema zakonitostima razvoja ličnosti i prirodnim potencijaima, a uz poštovanje senzitivnih perioda i specifičnosti svakog razvojnog perioda. Montesori materijali grupisani su po centrima interesovanja, pa tako imamo pet grupa ovih materijala: materijale za vežbe praktičnog života (koji dete osposobljavaju da samostalno brine o sebi, o drugima i svojoj okolini), materijale za razvoj čula (pomažu deci da razvija, poboljša i oplemeni svoja čula), materijale za razvoj jezika i govora (podstiču dete da imenuje, opiše, razgovara, slaže reči pomoću slova, uvežbava pisanje, čitanje), materijale za vežbe matematike (omogućavaju detetu da konkretno, čulima spozna brojevne veličine i tako dođe do najviših matematičkih apstrakcija), materijale za kosmičko vaspitanje (omogućava detetu da spozna povezanost svih stvari koje nas okružuju, što je osnova za dalji razvoj).