Program jaslice

– Rad na fizičko-senzornom razvoju ( održavanje fizičkog zdravlja dece, formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje navika telesne higijene, uzimanja hrane, za pražnjenje i dr. ).– Rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti

– Rad na usvajanju elementarnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti

– Rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih , integrativnih emocija

– Rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje

– Podržavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta

– Podsticanje i bogaćenje dečjeg govora

– Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih spocosbnosti

– Stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti