Pripremni predškolski program:

– Negovanje kulture govora ( bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikaciju, monološki govor i pričanje,

– Upoznavanje sa dečjom književnošću, pripremu za početno čitanje i pisanje )

– Razvoj matematičkih pojmova ( položaji, kretanje kroz prostor, poredjenje i procenjivanje, oblasti, linije, tačke, obrazovanje skupova, brojanje i skupovi, vremensko saznanje )

– Likovno vaspitanje ( crtanje, slikanje, estetski doživljaj i procenjivanje )

– Muzičko vaspitanje ( slušanje muzike, pevanje, sviranje, plesne aktivnosti )

– Fizičko vaspitanje ( fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene )

– Upoznavanje prirodne i društvene sredine ( živi svet, svet životinja, biljni svet, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, rad ljudi, materijalni svet, saobraćajno vaspitanje )