Program rada

Program rada ustanove je sačinjen tako da je skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju. Ministarstvo prosvete odobrava naš program rada za predstojeću radnu godinu svakog septembra.

 

Osnovni program

Osnovni program odrazumeva rad na obrazovanju, nezi i vaspitanju dece predškolskog uzrasta ( 1 – 7 godina ), po starosnim grupama, u skladu sa propisanim programom, uz poštovanje detetovih mogućnosti i sklonosti. Vaspitno-obrazovni rad je organizovan po sledećim vaspitnim grupama:

– Jaslena ( 1 – 2,5 godine )
– Mlađa ( 2,5 – 4 godine )
– Srednja ( 4 – 5,5 godina )
– Predškolska ( 5,5 – 7 godina )

Izdvajamo

NTC sistem učenja

NTC sistem učenja je program čiji je tvorac Ranko Rajović, specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije, doktor sportskih nauka i svakako jedan od najvećih stručnjaka u oblasti ranog razvoja inteligencije kod dece.
Osnovna karakteristika ovog programa jeste da deca uče kroz igru. Deca uče igrajući se i kroz igru nauče sve što vaspitač zapravo želi da im prenese. U tom procesu koji shvataju kao igru, deca misle, povezuju, dobijaju nove ideje i razvijaju kreativnost. Dakle, deci se učenje ne nameće kroz razne aktivnosti, već se polazi od urođene radoznalosti dece. Poštujući zakonitosti dečjeg razvoja, omogućavaju im se aktivnosti koje doprinose punom razvoju svih potencijala deteta.
Naši vaspitači prošli su kroz seminare nakon kojih su dobili i licencu za rad po ovom sistemu, a i sama ustanova poseduje licencu kojim se odobrava realizacija ovog programa i osigurava da se NTC program u našoj ustanovi realizuje na pravi način.

Montesori materijali

Montesori materijali obuhvataju posebno osmišljene predmete koji za cilj imaju da pruže podršku razvoju celokupne ličnosti deteta, a kroz sticanje znanja i usavršavanje veština. Materijali su osmišljeni prema zakonitostima razvoja ličnosti i prirodnim potencijaima, a uz poštovanje senzitivnih perioda i specifičnosti svakog razvojnog perioda.
Montesori materijali grupisani su po centrima interesovanja, pa tako imamo pet grupa ovih materijala: materijale za vežbe praktičnog života (koji dete osposobljavaju da samostalno brine o sebi, o drugima i svojoj okolini), materijale za razvoj čula (pomažu deci da razvija, poboljša i oplemeni svoja čula), materijale za razvoj jezika i govora (podstiču dete da imenuje, opiše, razgovara, slaže reči pomoću slova, uvežbava pisanje, čitanje), materijale za vežbe matematike (omogućavaju detetu da konkretno, čulima spozna brojevne veličine i tako dođe do najviših matematičkih apstrakcija), materijale za kosmičko vaspitanje (omogućava detetu da spozna povezanost svih stvari koje nas okružuju, što je osnova za dalji razvoj).

Program za podsticanje dečjeg samopoštovanja

Program za podsticanje dečjeg samopoštovanja zasnovan je na realizaciji aktivnosti koje su sadržane u Priručniku za podsticanje dečjeg samopoštovanja Iboja Gere i Ljubice Dotlić. Cilj ovog programa jeste jačanje dečjih sposobnosti i ličnih snaga promišljenim postupcima i odmerenim očekivanjima, koji se stavljaju pred dete da ih ono može ispuniti i doživeti uspeh, čime se utiče na podizanje nivoa detetovog samopoštovanja. Svakom detetu je neophodno pružiti podršku kako bi odrastalo kao sebe svesno biće, koje ima razvijen pojam o sebi. To zapravo znači da je kod deteta neophodno buditi svest o tome po čemu je ono neponovljivo i jedinstveno biće, biće koje se razlikuje od drugih. Pored toga, neophodno je detetu pomoći da i u drugima prepozna i poštuje istu takvu jednistvenost. Roditelji, vaspitači i svi odrasli koji su u detetovom okruženju treba da prepoznaju i uvaže potrebu svakog deteta na svoj svet, svoje želje i osećanja, svoja tumačenja i istine – svoju privatnost. Program se realizuje kroz tri matrice igara, od kojih nas svaka vodi i do određenih materijalnih produkata kao što su: Porodični spomenar, Lični kovčežić i Svitak dečjih prava, a svi zajedno ostaju kao jedna posebna uspomena na detinjstvo i dane provedene u vrtiću.