Program mlađe i srednje vaspitne grupe:

– Razvoj govora ( pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika, kultura govorne komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje )

– Matematički pojmovi ( raspoređivanje objekata prema odredjenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa )

– Fizičko vaspitanje ( upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti, usavršavanje fine motorike i jačanje disajne muskulature )

– Likovno vaspitanje ( vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala, osnovne i izvedene boje, uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti )

– Upoznavanje prirode i društva ( živi i neživi svet, svet životinja, biljaka, prirodne pojave, pojam o vremenu, čovekovo telo, saobraćaj, profesije, životna okolina )

– Muzičko vaspitanje ( podsticanje interesovanja za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih pravaca )