Deca putem različitih medija saznaju o praistorijskim životinjama, znaju njihova imena, uslove života u kojima su živele. Ali da one dodju kod nas na Kalemegdan!? Deca su sa najvećim interesovanjem posetila izložbu praistorijskih životinja u njihovoj prirodnoj veličini i naučila još po nešto o njima.