Veliki broj privatnih vrtića u svom planu sadrži i učenje engleskog jezika.

Već deceniju unazad u Predškolskoj ustanovi „Čarobna kućica“, deca uzrasta od treće godine do polaska u školu obuhvaćena su programom učenja engleskog jezika na način koji se tokom prakse usavršavao i unapređivao. Ispratili smo generacije predškolaca koji su, došavši u osnovnu školu, ocenjeni od strane nastavnika engleskog jezika kao posebno napredna deca –  sa bogatim rečnikom, poznavanjem i primenom gramatike u govoru, а deo dece i sa mogućnošću početnog čitanja i pisanja.

 

Evo kako mi dolazimo do ovakvih rezultata:

Deca su, prema predznanju i trenutnim razvojnim sposobnostima, podeljena u četiri grupe (razreda). Časovi se održavaju četiri puta nedeljno. Vreme trajanja časa zavisi od uzrasta dece, najmlađi pola sata, najstariji jedan sat, pa i duže.

Deca prvog nivoa učenja se upoznaju sa razlogom zašto je potrebno da pričaju na engleskom jeziku:  u vrtiću živi lutka, slonica Eli koja razume samo engleski. Svakog jutra Eli poljubi decu i učestvuje u svemu što deca rade. Prostor u kome se odvija čas je veoma prostran, pa na njemu možemo da se igramo, pevamo u krugu, imitiramo… Uz muziku se lakše uči, zato naučimo veliki broj pesmica.

Deca drugog nivoa učenja u potpunosti su savladala način rada koji se primenjuje. Znaju dnevne rutine, imaju dobar rečnik iz prethodne godine. Sada počinjemo da glumimo kratke priče koje se sastoje od šest slika. Gluma je jedna od omiljenih aktivnosti dece na engleskom jeziku. Deca se sama javljaju da odglume sve likove iz priča.

Deca trećeg nivoa učenja razumeju šta im se kaže, u glas i pojedinačno odgovaraju na sva postavljena pitanja. Usvojila su sva osnovna gramatička pravila i primenjuju ih. Na časove dolaze sa ličnim predlozima da se proširi program: donose pesme za „odrasle“ koje žele da prevedemo i svi zajedno naučimo. Na ovom nivou deca se uče horskom pevanju.  Imaju omiljene pesme za koje se vezuju, pamte njihove reči više godina i žele da ih ponavljamo. Program glume se sada zasniva na pričama koje su duže i složenijeg sadržaja – osam slika. Deca popunjavaju radne listove.

Deca četvrtog nivoa obavljaju razgovor sa nastavnikom. Jedna drugima postavljaju pitanja, ostali kontrolišu odgovore. Zamenjuju nastavnika vodeći aktivnost, uz podršku ako je potrebna. Glume životne situacije (putovanje, pasoška kontrola, prodavnica, poseta lekaru…). Na ovom nivou deca dobijaju dodatnu literaturu: dvojezična poezija za decu (Ršumović – Bajford), bajke sa glumačkom podelom. Horsko pevanje (arije iz dečjih mjuzikala, animiranih i legendarnih filmova, praznične pesme i one koje obeležavaju godišnja doba). Gluma je omiljena aktivnost. Deca na tabli pišu glavne reči iz tekstova koje čuju. Vežbaju da niz od nekoliko reči prepoznaju i pročitaju, a potom kada se sve izbriše, probaju da napišu reči kojih se sećaju – početno čitanje i pisanje.

Na novogodišnjim priredbama na engleskom jeziku deca su izvela predstave: „Krcko Oraščić“, „Mišja zbrka“, „Majka priroda“, „Zagonetke i pitalice za decu“… otpevala su songove iz mjuzikala „Jadnici“, „Meri Popins“, filmova „Kralj lavova“, „Emi“…

 

Prof. Zorica Lalić