Kako da olakšate detetu polazak u školu

Kako da olakšate detetu polazak u školu

Polazak u prvi razred jeste jedna nova faza u životu deteta, ali i u životu svih članova porodice. Roditelji često ovu fazu dočekuju sa strepnjom i brigom vezano za to da li će se dete ukolopiti u novu sredinu, da li će ostvariti dobru komunikaciju sa...

Odvikavanje od pelena

Odvikavanje od pelena

Jedan od aspekata razvoja kojim dete jaslenog uzrasta treba da ovlada jeste odvikavanje od pelena, kako bi deca do treće godine završila sa tom fazom. Da bi odvikavanje bilo uspešno, potrebna je saradnja vaspitača i roditelja, koji zajedničkim procenama...

Adaptacija dece jaslenog uzrasta iz ugla naših vaspitačica

Adaptacija dece jaslenog uzrasta iz ugla naših vaspitačica

Adaptacija dece na vrtić je proces koji bez obzira na uzrast deteta neminovno prolazi kroz određene faze. Koliko će tih faza biti i kako će one teći, u najvećem broju slučajeva zavisi od saradnje i komunikacije vaspitača, roditelja i samog deteta. U...

Naš šumski vrtić

Naš šumski vrtić

Život u velikom gradu donosi brojne prednosti, posebno u današnje vreme kada se našoj deci nude različiti edukativni programi, organizovane sportske aktivnosti, pozorišne i bioskopske predstave, koncerti... Veliki deo predškolske dece je obuhvaćen ovim...

Deca uče ono što žive

Deca uče ono što žive

Davne 1954. godine američka književnica i porodični terapeut Doroti Nolt napisala je poemu pod nazivom „Deca uče ono što žive“. Poema je objavljena u nedeljnoj kolumni jednog američkog časopisa. Od prvog dana objavljivanja privukla je veliku pažnju...

Kako učimo enleski jezik u nasem vrtiću

Kako učimo enleski jezik u nasem vrtiću

Veliki broj privatnih vrtića u svom planu sadrži i učenje engleskog jezika. Već deceniju unazad u Predškolskoj ustanovi „Čarobna kućica“, deca uzrasta od treće godine do polaska u školu obuhvaćena su programom učenja engleskog jezika na način koji se tokom...

Kako olakšati proces adaptacije deteta na vrtić

Kako olakšati proces adaptacije deteta na vrtić

Uloga roditelja u procesu adaptacije deteta na vrtić je izuzetno velika. Sledeći saveti mogu biti od pomoći roditeljima: Ukoliko je dete dovoljno veliko, objasnite mu razloge zbog kojih kreće u vrtić - mama se vraća na posao, a dete će za to vreme da se...

Adaptacija

Adaptacija

Još od samog rođenja dete se adaptira – prilagođava uslovima spoljašnje sredne. Iako se ta sposobnost, po samoj svojoj prirodi, podstiče još od rođenja, najizraženija je u trenutku kada dete na veći broj sati u toku dana napušta porodično okruženje i kreće...

Uticaj vrtića na pojedine aspekte razvoja dece

Uticaj vrtića na pojedine aspekte razvoja dece

Pozitivan uticaj vrtića na razvoj deteta primetan je u svim aspektima razvoja dece:   SOCIO – EMOCIONALNI RAZVOJ - izgradnja ličnog identiteta i samopoštovanja nemoguća je bez socijalnog okruženja. Opažajući sebe kao jedinku koja je različita od...